Zakażeni lekarze i pielęgniarki. Od dziś wstrzymane przyjęcia!

W związku z potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 u 4 chirurgów, 2 anestezjologów i 3 pielęgniarek, od dziś wstrzymano na tydzień przyjęcia pacjentów do Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Kliniki Urologii Onkologicznej przy ul. Garncarskiej.

Unieruchomiony zostaje również Blok Operacyjny.

Badaniom molekularnym na obecność koronawirusa poddano w ciągu kilku ostatnich dni wszystkich pacjentów przebywających w Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz wszystkich chirurgów i urologów zatrudnionych w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie. Osoby, u których badania potwierdziły zakażenie, przebywają w izolacji, kilka innych, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi, zostało skierowanych na kwarantannę. Nie są jeszcze znane wszystkie wyniki wykonanych testów, mimo to, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu przyjęć do Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Kliniki Urologii Onkologicznej. Wstrzymane są również zabiegi chirurgiczne. Pozostałe kliniki, tj. Klinika Radioterapii, Klinika Onkologii Klinicznej i Klinika Ginekologii, wszystkie zakłady oraz Przychodnia Przykliniczna pracują normalnie.

Zgodnie z planem wykonywane są również umówione badania diagnostyczne.

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w Instytucie w czasie pandemii. Prosimy pacjentów o noszenie maseczki ochronnej, zachowywanie bezpiecznego dystansu i dezynfekcję rąk. Na terenie szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin, ograniczamy również wstęp osobom towarzyszącym pacjentom zgłaszającym się na badania i leczenie ambulatoryjne. Wyjątkiem są osoby towarzyszące pacjentom niesamodzielnym i niepełnosprawnym, którzy wymagają opieki osób trzecich.- czytamy w komunikacie

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności