Wystawa o Janie Pawle II w Archiwum Narodowym

Archiwum Narodowe w Krakowie zaprasza do obejrzenia wystawy plenerowej zatytułowanej „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005)”, upamiętniającej setną rocznicę urodzin Papieża Polaka.

Do niedzieli, 18 października ekspozycję można oglądać na dziedzińcu nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E, a od 19 do 29 października w przestrzeni Plant Krakowskich, w pobliżu Pałacu Biskupów Krakowskich. Wernisaż wystawy towarzyszył uroczystej inauguracji funkcjonowania nowej siedziby Archiwum Narodowego w  Krakowie.

Tytułowa droga jest symbolem procesu życia, może też oznaczać powołanie. Drogą może być też człowiek – tak napisał Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice, Redemptor hominis, z 4 marca 1979. To właśnie Jan Paweł II postawił człowieka jako jednostkę w centrum zainteresowania i odwrócił dotychczasowe myślenie, że Kościół był drogą człowieka. Jego pontyfikat szedł do człowieka, tak jak jego pielgrzymowanie po całym świecie.

W zamierzeniach organizatorów prezentowana wystawa ma pokazać kolejne etapy drogi Karola Wojtyły – ucznia, studenta, kapłana, biskupa, kardynała, papieża – do osiągnięcia dorosłości, przeznaczenia, świętości. Ma zaprezentować wielowymiarowość postaci wielkiego Polaka, uczonego, poety, aktora, filozofa, wychowawcy, pielgrzyma, ojca duchowego „Solidarności”, świętego. Nie bez znaczenia będzie też wskazanie miejsc, takich jak choćby Kraków, oraz ludzi, zarówno współcześnie żyjących, jak i świętych patronów, do których nauk odwoływał się przez całe życie i którzy mieli olbrzymie znaczenie w ukształtowaniu człowieka, jakim był. Ukazane zostaną przełomowe momenty w jego życiu, splatające się z doniosłymi faktami w historii Polski i świata XX i XXI wieku.

Wystawa została podzielona na cztery zasadnicze części – etapy drogi życia. Wykorzystano materiały archiwalne przechowywane w zasobie archiwów państwowych, odwołano się też do fragmentów wypowiedzi Ojca Świętego.

Wystawa została objęta honorowymi patronatami wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz prezydenta miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.

Fot. materiały prasowe

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności