Wybudują nową ścieżkę rowerową

Kraków realizuje inwestycję związaną z budową ścieżki rowerowej z Salwatora aż do granic miasta. Zawarta umowa dotyczy zarówno opracowania projektu jak i jej wykonania. Prace w terenie będą realizowane w przyszłym roku.

Projektowana droga dla rowerów została podzielona na trzy części. Odcinek pierwszy od ul. Mirowskiej do granic miasta, drugi od ul. Jodłowej do ul. Wioślarskiej, trzeci od mostu Zwierzynieckiego do klasztoru Sióstr Norbertanek. Projektant dokłada wszelkich starań, aby zakończyć etap projektowy i pozyskać niezbędne decyzje administracyjne. Wydłużenie procesu projektowego spowodowało jednak, że nie ma możliwości rozpoczęcia budowy w tym roku. Termin umowny dla tego zadania dobiegnie końca za miesiąc, miasto planuje aneksować umowę z wykonawcą na przyszły rok, po zabezpieczeniu środków w budżecie.

Jeszcze w tym roku zostanie odebrana kompletna dokumentacja projektowa dla pierwszego odcinka, od ul. Mirowskiej do granic miasta, będzie on realizowany w oparciu o zgłoszenie. Do jej finalizacji i rozpoczęcia robót konieczne jest jeszcze pozyskanie uzgodnienia z Wód Polskich.

W przypadku drugiego i trzeciego odcinka znacznie wydłużyła się procedura uzgodnień dla rozwiązań drogowych. Pierwszych prac na fragmentach od ul. Jodłowej do ul. Wioślarskiej oraz od mostu Zwierzynieckiego do klasztoru możemy spodziewać się na przełomie pierwszego/drugiego kwartału przyszłego roku. Tutaj roboty będą realizowane w oparciu o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Na drugim fragmencie ścieżki wyłączony został ok. 300 m odcinek, w pobliżu ul. Polnych Kwiatów, który zostanie zrealizowany w ramach umowy inwestorskiej z art. 16. Na trzecim jej fragmencie w projekcie pojawia się mur oporowy, który pozwoli wybudować ją bez ingerencji w istniejący mur bulwarowy. Nowo powstałe odcinki dróg zostaną powiązane do istniejącej infrastruktury rowerowej. Z opracowanym projektem można zapoznać się na stronie www.inwestycje.krakow.pl. Jest tam również możliwość zgłoszenia uwag.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności