Wspólne patrole policjantów z żołnierzami i strażnikami miejskimi. Sypią się mandaty

Od soboty powiat krakowski został zakwalifikowany do strefy czerwonej, co ma związek z tendencją wzrostową rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zwiększone ilości patroli Policji, wspierane przez inne służby, skierowane są głównie na kontrolę stosowania się przez obywateli do nowych obostrzeń sanitarnych. Wspólne patrole policjantów z powiatu krakowskiego z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej mają głównie za zadanie dokonywanie sprawdzeń czy osoby objęte kwarantanna przebywają w miejscu izolacji.

Sprawdzają również, czy pozostałe osoby stosują się do aktualnych nakazów i zakazów, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i miejscach publicznych takich jak: placówki handlowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, stacje benzynowe, czy środki transportu. Tego typu miejsca, a w szczególności te, w których organizowane są wesela, mundurowi kontrolują również wspólnie z inspektorami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Krakowie. Sprawdzają przede wszystkim, czy przy wejściach znajdują się środki do dezynfekcji rąk oraz, czy personel i klienci stosują się do nakazu zasłaniania nosa i ust.

Tylko w weekend (od 16 do 18 października br.) na terenie powiatu krakowskiego policjanci, również we wsparciu innych służb, ujawnili 111 naruszeń dotyczących niestosowania się do nakazu zasłanianiu nosa i ust w miejscach i przestrzeni publicznej. Stosując zasadę „zero tolerancji”, nałożyli 101 mandatów karnych i skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu za złamanie tego nakazu. W tym czasie, na terenie powiatu, skontrolowali ponad 230 środków komunikacji miejskiej, ponad 100 placówek handlowych, 6 miejsc organizacji wesel i ponad 20 innych miejsc publicznych.

Działania te mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz poprzez stosowanie zasady „zero tolerancji” uświadomienie mieszkańcom skalę zagrożenia oraz zdyscyplinowanie ich do przestrzegania obowiązujących obostrzeń, bo ujawnianych naruszeń wciąż jest wiele.

Przypominamy, że nieprzestrzeganie obostrzeń teraz głównie kończy się nałożeniem mandatu karnego w wysokości do 500 złotych lub w przypadku odmowy skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. O rażących naruszeniach policjanci informują też sanepid, który w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych. Z kolei osoby objęte kwarantanną bezwzględnie powinny pozostać w domach, stosując się do decyzji służb sanitarnych — za nieprzestrzeganie tych zasad grozi grzywna do 5 tysięcy złotych albo też kara pieniężna nakładana przez sanepid w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Fot. Policja

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności