Tauron Dystrybucja: Sposób prowadzenia prac w okresie epidemii

W związku ze stanem epidemii TAURON Dystrybucja prowadzi prace związane z techniczną obsługą i eksploatacją układów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz lokali oraz prace eksploatacyjne i usuwanie awarii w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i klientów. Wszystkie prace przy liczniku oraz związane z usuwaniem awarii wymagające wejścia do lokalu są wykonywane za zgodą klienta i z zachowaniem wymaganych środków ochrony osobistej pracowników w postaci maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych. 

Przy wykonywaniu prac wewnątrz lokalu przy liczniku lub usuwaniu awarii, Tauron prosi o:

  • zachowanie dystansu co najmniej 2 metrów od pracownika,
  • wyłączenie klimatyzacji lub wentylacji w pomieszczeniu,
  • przewietrzenie pomieszczania i utrzymanie przewiewu w trakcie pracy np. poprzez otwarcie okna.
  • przy wykonywaniu odczytów liczników wewnątrz lokali przedstawiciel spółki w pierwszej kolejności będzie prosił o podanie odczytu licznika bez wchodzenia do lokalu.

Prace zlecone przez klientów oraz inne prace eksploatacyjne, w tym odczyty liczników w miejscach ogólnie dostępnych, są realizowane zgodnie z uzgodnionymi terminami. W przypadkach lokali lub osób objętych izolacją, kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, prosimy o przekazywanie takiej informacji na etapie kontaktu przedstawiciela TAURONU Dystrybucja przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.

Dodatkowo informujemy, że w okresie epidemii  mogą wystąpić lokalne opóźnienia w realizacji zadań związanych z techniczną obsługą i eksploatacją układów pomiarowych. W takich przypadkach prace będą umawiane na inny termin.

Źródło Tauron Dystrybucja

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności