Szacunek GUS – inflacja w październiku 2020 r. niższa od oczekiwań

Według wstępnego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku br. były o 3% wyższe wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. i jednocześnie o 0,1% wyższe niż we wrześniu br. Tempo inflacji jest wolniejsze od notowanego we wrześniu (3,2%) oraz od oczekiwań. Szczegółowe dane nt. inflacji GUS poda 13 listopada.

W październiku, nastąpiło zahamowanie notowanego w ostatnich miesiącach spowolnienia spadku cen paliw do prywatnych środków transportu. Ich spadek wyniósł – podobnie jak we wrześniu – 9,2% (r/r). Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny paliw były o 1% niższe niż we wrześniu br.

Ponadto, w październiku (r/r) notowaliśmy kolejny miesiąc z rzędu spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 2,3% wobec 2,7% we wrześniu. Jednocześnie październikowy poziom cen żywności i napojów był o 0,1% niższy niż miesiąc wcześniej. W tym czasie ceny nośników energii wzrosły o 4,8% (r/r) i 0,3% (m/m).

W ocenie MRPiT w listopadzie można spodziewać się utrzymania tempa inflacji na zbliżonym poziomie. W ujęciu rocznym oczekujemy zbliżonego tempa zmian cen żywności oraz cen paliw.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności