Przebywasz na kwarantannie? Pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od marca 2020 roku uruchomił system wsparcia seniorów, osób niesamodzielnych oraz przebywających w kwarantannie i izolacji.

W ramach wsparcia świadczone są usługi:

 1. Dostawa zakupów do seniorów, osób niesamodzielnych oraz przebywających w kwarantannie i izolacji.
 2. Dostawa paczek żywnościowych w Banku Żywności dla seniorów, osób niesamodzielnych oraz przebywających w kwarantannie i izolacji.
 3. Dostarczanie posiłków dla osób przebywających w kwarantannie i izolacji.
 4. Dostarczanie leków do osób niesamodzielnych oraz przebywających w kwarantannie i izolacji.
 5. Dostarczanie seniorom posiłków przygotowywanych przez Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej.
 6. Realizacja wsparcia seniorów w środowisku w tym: pomoc w robieniu opłat na poczcie, załatwianie niezbędnych spraw wymagających wyjścia z domu

Łącznie od marca do 27 października 2020 r. w ramach powyższego wsparcia:

 1. Wykonano 916 dostaw „pod drzwi” zakupów do seniorów, osób niesamodzielnych (148 osób) oraz przebywających w kwarantannie i izolacji domowej (89 osób).
 2. Dostarczono łącznie 584 paczki żywnościowe z Banku Żywności do osób przebywających w kwarantannie i izolacji (576 paczek) i seniorów (8 paczek).
 3. Usługą dostawy ciepłych posiłków objęto 117 osób objętych kwarantanna i izolacją domową.
 4. Leki dostarczono do 9 osób.
 5. Dostawą posiłków z MDDPS objętych zostało 23 seniorów.
 6. Wsparciem w środowisku objętych zostało 12 osób.

Warto zaznaczyć, że powyższe dane nie stanowią sumy osób którym udzielono wsparcia, ponieważ niektóre osoby korzystały z więcej niż jednej formy pomocy.

Wsparcie zostało zorganizowane i jest realizowane przez pracowników MOPS w Krakowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, Caritas, Auchan Kraków al. Pokoju, 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i wolontariuszami z ZHP i ZHR.

Założenia ogłoszonego 20 października 2020 roku Rządowego Program Wsparcia Seniorów, pokrywają się z pomocą świadczoną do tej pory przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. W związku z powyższym nie było potrzeby organizowania nowych form wsparcia.

Ze względu na uruchomioną ogólnopolską kampanie informacyjną, w porównaniu z marcem i kwietniem 2020 r., kilkukrotnie zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Ośrodek, co wymagało zaangażowania dodatkowej kadry i zwiększy koszty obsługi zadania.

Ze względu na konieczność zapewnienia rzetelności i stałości świadczonego wsparcia MOPS w Krakowie usługi świadczy w oparciu o etatowych pracowników Ośrodka przy wsparciu wolontariuszy. Powyższa decyzja została podjęta na bazie dotychczasowych doświadczeń współpracy z wolontariuszami, którzy zabezpieczają wsparcie udzielane jednorazowo, jednak przy realizacji zadań cyklicznych i długoterminowych, ze względu na inne obowiązki nie mogą zagwarantować ciągłości.

Informacja na temat pomocy realizowanej przez MOPS w Krakowie:

tel. 12 616 54 08

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności