Powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Pod koniec września tego roku Senat RP przyjął ustawę, która umożliwi rejestrację źródeł ciepła i identyfikację palenisk węglowych. To jeszcze nie koniec ścieżki legislacyjnej, ale prawdopodobnie za kilka miesięcy zarządca budynku będzie musiał złożyć do władz gminy deklarację o urządzeniach grzewczych, którymi dysponuje. Gminy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska apelowały do premiera o uregulowanie tej kwestii w maju 2019 r.

– Baza pozwoli na integrację danych pochodzących od mieszkańców i jednocześnie na efektywniejsze zarządzanie procesem lokacji środków publicznych w ramach działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Dzięki temu nie będzie też trzeba zlecać inwentaryzacji pieców, co często wiązało się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez jednostki samorządu terytorialnego – mówi Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza.

Gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska już w maju 2019 r. apelowały do premiera o wprowadzenie tego typu przepisów. – Wiemy, jak bardzo potrzebna jest aktualna informacja o liczbie i stanie technicznym urządzeń grzewczych, dlatego miasto Kraków wspiera gminy sąsiadujące w zabieganiu o zmiany prawne, dające możliwość pozyskania tych informacji – mówił wtedy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków to przede wszystkim mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.

Zobacz także: Petycja Gmin Metropolii Krakowskiej

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności