Pomoc miasta w związku z koronawirusem

W związku z rosnącą liczbą osób chorych na koronawirusa, a także osób objętych kwarantanną, Urząd Miasta Krakowa przypomina, jaką pomoc miasto oferuje mieszkańcom, których obostrzenia związane z epidemią dotykają szczególnie mocno.

Dla osób objętych kwarantanną

Osoby przebywające w kwarantannie na terenie Krakowa, potrzebujące wsparcia w formie żywności, mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej:

  • telefonicznie pod numerem 887 202 946 – od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30, a w sobotę, niedzielę i w święta w godzinach: 10.00–12.00
  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mops.krakow.pl – od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00–14.30.

Zakupy dla Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wznowił usługę „Zakupy dla Seniora” adresowaną do mieszkańców Krakowa w wieku powyżej 60 roku życia, którzy zamieszkują samotnie bądź z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością.

W ramach usługi pracownicy Ośrodka będą dokonywać zakupów podstawowych artykułów spożywczych, środków czystości i higienicznych w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w wybranym hipermarkecie posiadającym szeroki asortyment artykułów.

Ze względu na ograniczone możliwości transportowe MOPS apeluje, aby z tej usługi korzystały wyłącznie osoby które pozostają w swoich domach i nie mogą liczyć na pomoc w zakupach ze strony rodziny, sąsiadów czy znajomych.

W celu dotarcia z usługą do jak największej liczby osób, kwota zgłaszanych zakupów nie powinna przekraczać 100 zł. Osoba potrzebująca pomocy może zgłosić konieczność zrobienia zakupów raz w tygodniu. Przypominamy, że koszt zakupów pokrywa zainteresowany.

Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod numerem telefonu +48 695 802 255  w terminie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 13.00 lub do wyczerpania możliwości organizacji dowozu. Zakupy będą dostarczane w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu.

Podczas rozmowy z pracownikiem MOPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba, która zgłasza chęć skorzystania z tej usługi, zostanie poproszona o podanie numeru PESEL – w celu weryfikacji wieku oraz braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków rodziny.

Pomoc psychologiczna

Sytuacja zagrożenia epidemicznego może być trudnym przeżyciem, wywołującym stres czy stany depresyjno-lękowe, dlatego przypominamy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie udziela nieodpłatnego, telefonicznego wsparcia psychologicznego.

Zaproszenie do rozmowy z psychologami OIK kieruje zwłaszcza do chorych, samotnych, seniorów, osób objętych kwarantanną, a także do wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość czy też czują się teraz opuszczeni i smutni.

Jeśli potrzebujesz porozmawiać i uzyskać pomoc specjalisty – zadzwoń pod numer telefonu: 12 421 92 82 czynny przez całą dobę lub pod numer 502 273 430 czynny w godz. 8.00–20.00. Na facebookowym profilu Ośrodka codziennie publikowane są numery telefonów dodatkowo dyżurujących pracowników – możesz sprawdzić je tutaj.

Pamiętajmy o seniorach, samotnych i osobach z niepełnosprawnościami

Pamiętajmy, że niezależnie od wsparcia udzielanego przez miasto, wszyscy możemy pomagać osobom w swoim otoczeniu: seniorom, samotnym, osobom z niepełnosprawnościami. Każdy z nas może wspierać w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki czy pomoc w załatwieniu drobnych spraw. Zadbajmy, by seniorzy czy osoby samotne nie czuły się teraz pozostawione bez pomocy.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności