Ogródki zimowe w Krakowie

Na podstawie krakowskiego programu „Pauza” branża gastronomiczna mogła korzystać z ulg za zajęcie terenu pod ogródek gastronomiczny. W pierwszym okresie epidemii na trzy miesiące zawieszone zostało pobieranie opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni. Od 18 maja do 30 czerwca przedsiębiorcy płacili 20 proc. stawki podstawowej za zajęcie terenu, od 1 lipca do 31 sierpnia opłata wynosiła 30 proc. stawki podstawowej. Od 1 września opłata pobierana jest w 100 proc. i wynosi 2,5 złotego za dzień za m2 w Parku Kulturowym oraz 1,5 zł za dzień za m2 w strefie poza Parkiem Kulturowym. Od 1 listopada do końca marca przedsiębiorcy będą mogli prowadzić ogródki zimowe.

Przedstawiciel Kongregacji Kupieckiej zawnioskował jednak do radnych, by opłata za zajęcie terenu pod ogródek zimowy wynosiła 1,5 zł za dzień za m2.

Otrzymaliśmy pomoc od miasta we wcześniejszym okresie epidemii. Proponujemy jednak 1,5 zł za dzień za m2 terenu za okres zimowy. Samo rozłożenie i złożenie ogródka zimowego to koszt 10 tys. złotych. Jesteśmy w stanie ponieść ryzyko utrzymania ogródka zimowego w pandemii przy stawce 1,5 zł, ale 2,5 zł to cena zaporowa. Przy takiej stawce sezon zimowy oddamy walkowerem – tłumaczył przedstawiciel branży gastronomicznej z Kongregacji Kupieckiej.

Radni z Komisji Promocji przychylili się do propozycji Przewodniczącego Komisji Tomasza Darosa w sprawie wystosowania wniosku komisji do Prezydenta Miasta Krakowa o obniżenie opłat za sezon zimowy dla ogródków kawiarnianych z 2,5 do 1,5 zł za dzień za m2.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności