Miasto przyjrzy się inwestycjom realizowanym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19

Przyjęta przez rząd 2 marca ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, weszła w życie 8 marca jako przepisy przejściowe.

Obowiązywała przez 180 dni, czyli do 3 września br. Na podstawie wprowadzonych wówczas przepisów, miasto nie mogło dokonywać weryfikacji przekazywanych informacji o inwestycjach antycovidowych i odmawiać ich rozpatrzenia. Ustawa określiła wyraźnie, że miasto pozostaje jedynie organem, do którego wpływało pismo inwestora.

W okresie obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19 wyłączono stosowanie przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. Wyłączenie tych ustaw mogło nastąpić jedynie w ramach poszerzania bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych.

W tym czasie do Wydziału Architektury i Urbanistyki wpłynęło 77 informacji o realizacji inwestycji dotyczących różnego rodzaju robót – m.in. przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na cele izolatorium, budowy obiektów usługowych lub zespołów budynków zamieszkania zbiorowego, czy też zespołu budynków jednorodzinnych (w tym przypadku wpłynęło jedynie kilka wniosków).

Miasto sprawdzi stan realizacji tych inwestycji. Czynności sprawdzające będzie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we współpracy z Wydziałem Architektury. Dodać należy, każda informacja o zamiarze przystąpienia do robót, przekazywana była także do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w niektórych przypadkach również do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności