Elektroniczne zgłoszenie urodzenia dziecka

Jedną ze spraw, którą w czasie zamknięcia urzędu dla bezpośredniej obsługi stron można załatwić w pełni elektronicznie, jest zgłoszenie urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wszystkie doręczenia dokumentów po sporządzeniu aktu urodzenia są dokonywane przez operatora pocztowego, elektronicznie lub za pośrednictwem usługi Paczkomat Urząd24

Zgłoszenia urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego można dokonać wchodząc na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej.

Rodzic otrzyma z USC jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, a także zaświadczenie o zameldowaniu. Gdy klient chce otrzymać dodatkowe odpisy z aktu urodzenia dziecka powinien za pośrednictwem platformy ePUAP przesłać do USC wniosek o odpis aktu urodzenia. Znajduje się on tutaj.

Czas dostawy dokumentów stanu cywilnego w formie papierowej po sporządzeniu aktu urodzenia dla dziecka przez Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie uzależniony jest od operatora pocztowego.

W przypadku usługi Paczkomat Urząd 24 odbiór przesyłek z dokumentami przez klientów, którzy w przesłanym do USC w Krakowie zgłoszeniu urodzenia dziecka zadeklarują sposób odbioru dokumentów z urzędu osobisty, odbywa się w paczkomatach zlokalizowanych przy budynkach Urzędu Miasta Krakowa:

  • al. Powstania Warszawskiego 10 – tu klienci USC odbierają dokumenty po rejestracji noworodków w urodzonych w szpitalach: im. Czerwiakowskiego, im. Narutowicza, NEO Hospital – Leczenie Szpitalne, Uniwersyteckim
  • os. Zgody 2 – tu można odebrać dokumenty po rejestracji noworodków urodzonych w szpitalach: im. Rydygiera, im. Żeromskiego, Ujastek.

W wyjątkowych sytuacjach, na przykład braku możliwości zgłoszenia elektronicznego, jest możliwe wypełnienie przez jednego z rodziców protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka, dostępnego w placówkach USC na terenie Krakowa. Wypełniony i podpisany dokument wraz z numerem kontaktowym telefonu osoby zgłaszającej urodzenie należy wrzucić do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Lubelskiej 29 lub os. Zgody 2.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności