Dziś ostatni dzień głosowania w budżecie obywatelskim

Jeszcze tylko do dzisiaj, do północy, można głosować w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Zachęcamy do dokładnego przejrzenia listy projektów i zdecydowania, które najbardziej zasługują na wsparcie, pieniądze (z rekordowej puli 32 mln zł) i realizację w 2021 r.

Do etapu głosowania przeszło 97 projektów ogólnomiejskich, na które mogą głosować wszyscy krakowianie. W dzielnicach wybór też będzie duży, a rekordowy w Nowej Hucie – jej mieszkańcy mogą wskazywać najlepsze zadania spośród aż 51 propozycji.

Pełną listę projektów wraz z ich krótką charakterystyką można znaleźć na stronie internetowej budzet.krakow.pl.

Głosowanie trwa do 5 października. Odbywa się będzie w internecie – za pośrednictwem specjalnej platformy, dostępnej w okresie głosowania pod adresem budzet.krakow.pl oraz tradycyjnie – w zorganizowanych na terenie miasta punktach do głosowania, których pełen wykaz dostępny jest tutaj. Zagłosować można tylko raz – albo w punkcie, albo elektronicznie.

Każdy głosujący musi oddać głos na sześć różnych projektów zadań (w tym: trzy głosy na zadania o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i trzy głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt. Jeśli głosujący wskaże mniej niż sześć projektów jego głos będzie nieważny. Do realizacji zostaną wybrane te pomysły, które uzyskają najwyższą punktację, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski (tak w skali miasta, jak i konkretnej dzielnicy).

Głosując w punkcie należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL/kod identyfikujący nadany przez Urząd Miasta Krakowa dla osób niemających nr PESEL, numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. Trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości. Aby oddać głos elektronicznie, należy zarejestrować się na platformie podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a dla osób, które go nie mają, datę urodzenia i płeć, numer telefonu komórkowego oraz numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. Głosowanie za pośrednictwem platformy wiąże się z koniecznością potwierdzenia założenia konta poprzez SMS. Raz założone konto jest cały czas aktywne w kolejnych edycjach BO.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności