DPS Nowa Huta w gronie pracodawców najlepiej dbających o bezpieczeństwo

Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta otrzymał wyróżnienie specjalne w XXVII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Komisja konkursowa po raz pierwszy nagrodziła publiczną jednostkę samorządową z Krakowa.

Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta otrzymał wyróżnienie w kategorii II – zakład pracy od 50 do 249 zatrudnionych.

Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta sprawuje opiekę nad osobami chorymi psychicznie, przewlekle chorymi somatycznie oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W DPS Nowa Huta pracują opiekunowie, terapeuci, pielęgniarki, pokojowe, pracownicy techniczni oraz administracja. W sumie DPS zatrudnia 102 osoby.

Komisja konkursowa dokonała oceny zakładów pracy na podstawie analizy dokumentacji, przeprowadzonych kontroli oraz audytów. Inspektorzy analizowali akta osobowe, dokumenty z zakresu regulaminu pracy, wynagradzania, bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzone przez zakład pracy procedury z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy pracy PIP prowadzili też rozmowy z pracownikami oraz zakładowymi związkami zawodowymi.

W tym roku komisja zwróciła szczególną uwagę na sposoby radzenia sobie pracodawców z zagrożeniami związanymi z epidemią, takimi jak reżim sanitarny wprowadzony w firmach, decyzje podejmowane w celu minimalizacji zagrożenia zakażeniem oraz nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy.

Główną ideą konkursu organizowanego przez PIP jest zaszczepienie wśród pracodawców ducha rywalizacji skupionej na zapewnieniu wysokich standardów warunków pracy, gdzie stawką jest zdrowie, a czasem wręcz życie pracowników. Konkurs pomaga promować tych pracodawców, którzy tworzą bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. Jest nie tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego rozwoju każdej firmy oraz stałego monitorowania i poprawy warunków pracy.

Na podstawie konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Państwowa Inspekcja Pracy utworzyła Złotą Listę Pracodawców, na którą trafiają finaliści konkursu. Wszyscy nagrodzeni stają się bohaterami Złotej Listy Pracodawców.

Złota Lista Pracodawców oraz więcej na temat konkursu na stronie krakow.pip.gov.pl.

Fot. materiały prasowe

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności