W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej ponad 60 procent torowiska będzie zielona!

Ekrany akustyczne, zielone torowiska, specjalne rozwiązania ułatwiające bytowanie zwierzętom, tzw. pływające szyby w rejonie obszarów chronionych. To niektóre z rozwiązań, które będą zastosowane w ramach budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Przypomnijmy: realizacja linii tramwajowej do Górki Narodowej rozpoczęła się 8 lipca. Obecnie wykonawca intensyfikuje prace konieczne przed rozpoczęciem robót zasadniczych: budowane są objazdy, prowadzone są prace rozbiórkowe i archeologiczne, przekładane są podziemne sieci uzbrojenia terenu. Usuwana jest też roślinność, która koliduje z planowaną inwestycją. Zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej trzeba wyciąć 3477 drzew liściastych oraz iglastych. Wycinkę ograniczono do niezbędnego minimum: usuwana jest jedynie zieleń kolidująca z układem drogowym i tramwajowym, parkingami P&R, a także z sieciami podziemnymi. Prace prowadzone są pod nadzorem ornitologicznym.

W zamian nasadzona zostanie taka sama liczba drzew – łącznie 3477. Mimo rozbudowanej infrastruktury tego przedsięwzięcia zdecydowana większość roślin pojawi się w rejonie nowej linii tramwajowej i układu drogowego. Aż 2680 sztuk zostanie nasadzonych w granicach inwestycji. Pozostałe drzewa zostaną posadzone na działkach wskazanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Będą to gatunki rodzime o obwodzie pnia na wysokości 100 cm wynoszącym 14–16 cm.

W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej zostanie zastosowanych szereg proekologicznych rozwiązań. Ponad 60 procent torowiska będzie zielona. W ramach zadania zostaną także ustawione ekrany akustyczne, żeby zminimalizować uciążliwości związane z trasą tramwaju i drogami, które powstaną w ramach inwestycji. Co więcej, z myślą o bytujących w obszarze inwestycji zwierzętach, na obiektach mostowym na rzekach Sudół i Białucha zostaną zastosowane tzw. suche półki, które umożliwią migrację szczególnie płazom. Podobne rozwiązanie powstanie w rejonie rzeczki Bibiczanka. Tam też, a więc w rejonie gdzie inwestycja przecina użytek ekologiczny Dolina Prądnika, zaprojektowano „ciche torowisko”, znane też jako „pływająca szyna”. Takie rozwiązanie, wraz z masami antywibracyjnymi, ma za zadanie maksymalne wytłumienie hałasu i drgań – ze względu na wymagające przyrodniczo otoczenie.

Warto podkreślić, że prace, a także wycinka na niewielkim fragmencie użytku ekologicznego Dolina Prądnika realizowane są w oparciu o wydane decyzje administracyjne, przede wszystkim decyzję ZRID oraz wcześniejszą decyzją środowiskową. Ponadto, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wydał warunki realizacji inwestycji w zakresie przebiegającym przez trzy cieki wodne (rzeka Białucha, potok Sudoł od Modlnicy oraz potok Bibiczanka), określające m.in. ubezpieczenie skarpy rzeki. Zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania zostały pozytywnie uzgodnione przez tę instytucję, a w lipcu 2018 roku została wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW Wody Polskie) decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie opisanych wyżej prac.

Jak zapewnia wykonawca zadania, za kilka tygodni rozpocznie się kolejna faza inwestycji. Będzie się to wiązać ze zmianami w organizacji ruchu w rejonie ul. Opolskiej i w kilku innych miejscach na północ od tej ulicy. Prowadzone będą też wyburzenia nieruchomości mieszkalnych i usługowych, kolidujących z inwestycją. Warto zaznaczyć, że chodzi jedynie o 4 budynki.

Przypomnijmy – linia tramwajowa KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa będzie miała ponad 5 km długości. Pozwoli na wygodny przejazd z północnych obrzeży do centrum miasta w niewiele ponad 20 minut. W ramach zadania powstaną aż 23 perony tramwajowe. Do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie łącznie 447 miejsc postojowych działających w systemie P&R.

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „Tor-Krak” Sp. z o.o. Wartość kontraktowa zadania to 327 mln zł. Zgodnie z kontraktem wykonawca będzie miał 26 miesięcy na zakończenie wszystkich prac.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na łączną kwotę ok. 151 mln zł.

Źródło UMK/ Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności