Straż Graniczna sprawdziła lokal gastronomiczny w Krakowie

Kilka dni temu funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Polski w jednym z lokali gastronomicznych w Krakowie. Sprawdzeniom poddano zatrudnienie 32 pracowników – 31 obywateli Ukrainy oraz 1 obywatela Mołdawii.

W wyniku kontroli stwierdzono, że 13 cudzoziemców  świadczyło pracę nielegalnie – bez odpowiedniego zezwolenia, czy też oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub nie będąc uprawnionymi do wykonania pracy.

Ponadto, 4 inni obywatele Ukrainy wykonywali pracę na innych warunkach niż były określone w zezwoleniach na pobyt czasowy, co oznacza, że pracodawca powierzył nielegalne wykonywanie pracy w/w cudzoziemcom.

Dodatkowo, zatrudniający w 25 przypadkach nie dopełnił obowiązku z art. 88z ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – nie powiadomił właściwego urzędu pracy o podjęciu, bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, w terminach określonych przepisami.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności