Rzucali butelkami w strażników miejskich. Podsumowanie piątkowych interwencji

Straż miejska podsumowała interwencje, które były w piątek podejmowane przez funkcjonariuszt. Sporo się działo, bo w trakcie 12-godzinnej służby ujawniono aż 222 wykroczenia. Były też i sankcje … nałożono 113 mandatów karnych na kwotę 15 250, sporządzono 8 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczono 101 osób.

Podejmowane interwencje dotyczyły najbardziej uciążliwych dla mieszkańców czynów zabronionych: spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania i zanieczyszczania miejsc publicznych, zakłócania porządku i odpoczynku nocnego, wybryków chuligańskich i nieobyczajnych oraz przypadków naruszania przepisów uchwały o parku kulturowym. Dodatkowo prowadzone były kontrole w zakresie obowiązywania strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu. Funkcjonariusze pełnili służbę w rejonie Rynku Głównego i Małego Rynku, przy ulicach: Szpitalnej, Floriańskiej, Pijarskiej, Sławkowskiej, św. Marka, św. Jana, Grodzkiej, Szewskiej, Siennej, Stolarskiej, Podzamcze, Wiślnej, św. Anny, Rajskiej Dolnych Młynów,,a także przy Placu Wszystkich Świętych, na Plantach, na Bulwarze Czerwieńskim, na Kazimierzu.

Interwencje:

przy ul. Dolnych Młynów patrol ujawnił grupę kilkudziesięciu osób zakłócających spokój i porządek publiczny. Na widok zbliżających się strażników osoby te zaczęły rzucać butelkami. Po użyciu gazu grupa rozbiegła się, a jednego mężczyznę ujęto. Został ukarany mandatem karnym – 500 zł

ujęto i przekazano w ręce policji nieletniego mężczyznę, który oddawał mocz na elewację budynku przy pl. Na Groblach

na 8 osobową grupę, która zakłócała spokój i porządek w okolicy pl. Na Groblach nałożono 4 mandaty karne (4 osoby pouczono)

sporządzono notatkę pod wniosek o ukaranie mężczyzny, który przy ul. Dolnych Młynów głośnym krzykiem i wulgaryzmami zakłócał spokój i porządek publiczny.

Fot. SM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności