Rozszerzenie oferty przewozowej

Zarząd Województwa Małopolskiego skorzystał z prawa opcji zakupu dodatkowych dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w wersji czteroczłonowej oraz dostawy części zamiennych w ramach projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego wykorzystał zapisy umowy z Newagiem na zakup taboru kolejowego. Umowę podpisano w czerwcu tego roku. Dzięki realizacji projektu zostanie zakupionych dziewięć elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą, gwarancją oraz depozytem części zamiennych o łącznej wartości ponad 245 mln zł. Projekt jest dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zakup nowoczesnych i ekologicznych pojazdów elektrycznych przyczyni się do rozszerzenia oferty przewozowej w województwie małopolskim i wpłynie w znacznym stopniu na zwiększenie komfortu podróży małopolskich pasażerów – zauważył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności