Rozbudowa ulicy Klasztornej: wkrótce kolejny etap

Trwa rozbudowa ulicy Klasztornej. Niemal cały zakres prac przewidziany na okres letni został już zakończony. Wkrótce rozpocznie się kolejny etap. Nie zmieni się natomiast tymczasowa organizacja ruchu – utrzymany zostanie jeden kierunek na odcinku od ul. Syrachowskiej do ul. Podbipięty.

Korzystając z dobrej pogody i niewielkiego wakacyjnego ruchu, wykonawca rozbudowy ul. Klasztornej zbliża się zakończenia trwającego obecnie etapu prac. Po stronie zachodniej ułożono system rur, studni i komór odprowadzających ścieki sanitarne. Po stronie wschodniej rozpoczęto wykonywanie kanalizacji deszczowej. Wykonany został przecisk rur kanalizacji deszczowej o średnicy 80 cm wzdłuż ul. Michała Hutnika. Aby tego dokonać musiały zostać wbudowane głębokie komory  jedna w ul. Klasztornej, a druga tuż przy przyszłym zbiorniku.  Trafi tam woda opadowa z ul. Klasztornej. Dzięki temu, cały ten obszar nie będzie zalewany. Wykonywane są też przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków położonych wzdłuż  ul. Klasztornej. Wkrótce robotnicy zajmą się przyłączami domów i budynków znajdujących się po wschodniej stronie ulicy. W miejscach, gdzie zakończono już roboty z kanalizacją sanitarną lub deszczową, wykonawca zasypując wykop, wykonując jednocześnie dodatkową stabilizację gruntu, a następnie pozostałe warstwy konstrukcyjne drogi. Poza budową kanalizacji sanitarnej i opadowej są wymienianie sieci telekomunikacyjne i elektryczne.

Warto wiedzieć, że teren objęty pracami jest zamknięty dla ruchu tranzytowego, który został skierowany na trasę objazdową ulicami Podbipięty, Giedroycia, Ptaszyckiego i al. Jana Pawła II. Na ul. Klasztornej dopuszczony jest jedynie dojazd do posesji, sklepów i punktów usługowych oraz ruch pojazdów uprzywilejowanych i komunikacji miejskiej w Krakowie.

Przypomnijmy, że rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy prowadzona jest od 16 kwietnia. Zadanie, którego wykonawcą jest firma Handlowo-Usługowa INSTBUD, będzie kosztować ok. 25 mln zł. Inwestycja finansowana jest z budżetu Gminy Miejskiej Kraków oraz MPWiK SA.

W ramach zadania wymieniane są sieci podziemne, pojawi się kanalizacja sanitarna oraz deszczowa wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym, odnowiona będzie nawierzchnia jezdni i chodniki, przebudowane będą przystanki autobusowe. Tam, gdzie jest to konieczne, zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami. Oprócz samej ulicy Klasztornej, remontu doczekają się odcinki ulic poprzecznych: Żaglowej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika i Syrachowskiej. W sumie nowa nawierzchnia pojawi się także na prawie 300 metrach lokalnych dróg.

Fot. ZIM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności