Rejon ul. Turowicza i Witosa placem budowy Trasy Łagiewnickiej

Otoczenie skrzyżowania ulic Turowicza, Herberta i Witosa stanowi plac budowy, po którym dopuszczony jest ruch samochodów. Do czasu zakończenia robót w tym rejonie, ze względu na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego oraz umożliwienie prowadzenia ruchu technologicznego brak jest możliwości przywrócenia ruchu pojazdów dwoma pasami w każdym kierunku.

Spółka Trasa Łagiewnicka prowadzi rozmowy z generalnym wykonawcą – firmą Budimex, dotyczące przyspieszenia prac, tak by było możliwe udostępnienie pełnego przekroju ciągu drogowego ulic Turowicza i Herberta oraz przejazdu na odcinku od skrzyżowania ulic Beskidzkiej i Halszki do ul. Turowicza.

W przypadku spełnienia przez wykonawcę warunków technicznych i formalno-prawnych, wprowadzenie zmian będzie możliwe w pierwszym kwartale 2021 r.

Zgodnie z warunkami kontraktu budowy Trasy Łagiewnickiej, wykonawca jest zobowiązany zrealizować cały zakres robót wraz z dopuszczeniem do ruchu wszystkich elementów infrastruktury drogowej do 31 grudnia 2021 r.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności