Policyjne działania w weekend na Kazimierzu

W ubiegły weekend funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wraz z Komisariatem Policji I przeprowadzili działania prewencyjne w rejonie dzielnicy Kazimierz. Celem wspólnych działań było zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa na ulicach w tej części miasta. Akcja będzie kontynuowana.

Akcja w tym rejonie była odpowiedzią na zgłoszenia nie tylko o niestosowaniu się kierujących pojazdami, w tym motocyklistów, do obowiązujących przepisów wynikających ze znaków i sygnałów drogowych, ale także o złym stanie technicznym pojazdów czy też przekraczaniu dopuszczalnej prędkości.

W wyniku przeprowadzonych działań, stwierdzono nonszalancję i ignorancję obowiązujących przepisów przez kierujących sporządzając 79 wniosków o ukaranie (m.in. za niestosowanie się do istniejącego oznakowania oraz związane z zatrzymaniem lub postojem pojazdu). Przeprowadzono również 31 kontroli drogowych, w wyniku których na kierujących pojazdami nałożono 12 grzywien w drodze mandatu karnego oraz 13 pouczeń. Skontrolowano 4 motocyklistów (w tym 2 bez wymaganych uprawnień do kierowania), na których nałożono 3 grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zatrzymano 1 dowód rejestracyjny. Podczas przeprowadzanych kontroli zatrzymano 1 nietrzeźwego kierującego oraz odholowano 1 pojazd.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności