Krakowscy nauczyciele jeszcze w tym miesiącu otrzymają podwyżki

Krakowscy nauczyciele jeszcze w tym miesiącu otrzymają podwyżki wynagrodzeń w wysokości 6 proc. Zostaną one sfinansowane z subwencji oświatowej na 2020 r., w której uwzględniono między innymi środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września. Wydatki krakowskiego samorządu na oświatę z roku na rok są jednak coraz większe i przekazywana z budżetu państwa subwencja oświatowa wciąż jest niewystarczająca i nie pokrywa nawet minimalnych kosztów związanych z funkcjonowaniem szkół – informuje UMK

Zadania związane z oświatą stanowią największą część budżetu miasta Krakowa, które co roku współfinansuje zadania oświatowe środkami pochodzącymi z dochodów własnych miasta na kwotę ok. 720 mln zł. Jest to ponad 43 proc. kwoty przeznaczonej w Krakowie w skali roku na zadania oświatowe. Oznacza to, że w skali roku każdy mieszkaniec Krakowa finansuje krakowską oświatę kwotą 924 zł (biorąc pod uwagę dane GUS w 2019 r. liczba mieszkańców Krakowa wynosiła 779 115 osób).

Subwencja oświatowa przekazywana z budżetu państwa pozwala na finansowanie realizacji bieżących zadań oświatowych, jednak nie zaspokaja nawet podstawowych potrzeb krakowskiej oświaty. Tylko w 2019 r. do zadań objętych subwencją oświatową (wynoszącą 886 mln zł), które powinny być z niej finansowane miasto dopłaciło z własnych środków ponad 32 proc. To aż 422 mln zł.

Przyznanie podwyżek wynika z ogłoszonego 31 sierpnia rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. poz. 1491), które weszło w życie z dniem 1 września 2020 r.

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli ma nastąpić nie później niż do dnia końca września z wyrównaniem od 1 września. Tylko do końca roku miasto Kraków na podwyżki nauczycieli wyda 15 mln zł.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności