Kraków rusza z drugim etapem pomocy dla przedsiębiorców

Miasto Kraków rusza z drugim etapem pomocy dla przedsiębiorców. Jak wynika z danych statystycznych, około 46 tys. mikrofirm działających pod Wawelem nie skorzystało jeszcze z mikropożyczki. – Szacujemy, że gdyby te podmioty zdecydowały się na złożenie wniosku, do krakowskiej gospodarki udałoby się wprowadzić dodatkowe 230 mln zł – mówi Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na terenie Krakowa uprawnionych do skorzystania z mikropożyczki jest około 112 tys. podmiotów, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą.

– W pierwszym etapie, czyli od początku kwietnia do przełomu sierpnia i września, ponad 55 tys. mikroprzedsiębiorców skorzystało z finansowej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, otrzymując mikropożyczki do wysokości 5 tys. zł. Ale jeszcze około 46 tys. krakowskich mikrofirm, w tym samozatrudnionych, nie ubiegało się o to wsparcie. To właśnie do nich próbujemy teraz dotrzeć – zaznacza Bogusław Kośmider.

Przypomnijmy, że do tej pory Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przyjął ponad 65 tys. wniosków o mikropożyczkę, pozytywnie rozpatrzył ponad 55 tys. wniosków i wypłacił pomoc na łączną kwotę około 275 mln zł.

W pierwszych tygodniach po uruchomieniu tzw. tarczy antykryzysowej ogromna liczba składanych wniosków oraz brak automatyzacji ich rozpatrywania bardzo utrudniły sprawną obsługę wypłaty mikropożyczek. – Tak się działo we wszystkich dużych miastach. Były okresy, kiedy wpływało do nas 5–6 tys. wniosków dziennie – podkreśla Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Z tego względu miasto Kraków wspólnie z innymi samorządami apelowało do ministerstwa, aby maksymalnie uprościć i zautomatyzować informatyczną obsługę wniosków. – Dzięki częściowej automatyzacji procesu weryfikacji, a także dzięki pomocy Urzędu Miasta Krakowa, który skierował do nas kilkudziesięciu swoich pracowników, udało nam się znacząco przyspieszyć obróbkę wniosków, a w konsekwencji wypłatę środków. Obecnie radzimy sobie już sami, a wnioski rozpatrywane są na bieżąco – mówi dyrektor GUP.

O jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (np. podatków, składek, leasingu, kosztów wynajmu lokalu) mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy – zarówno właściciele mikrofirm zatrudniających do dziewięciu osób, jak i osoby samozatrudnione. Wystarczy, że prowadzili działalność 29 lutego lub 31 marca 2020 r.

W dniu składania wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca powinien prowadzić działalność. Jeśli ma ją zawieszoną, to wniosek będzie bezskuteczny.

Pożyczka przysługuje także mikroprzedsiębiorcy, który po 1 marca zawiesił działalność, po jakimś czasie ją odwiesił, a następnie złożył wniosek o pożyczkę. Wystarczy, że odwieszenie nastąpiło w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Mikropożyczkę można łączyć z innymi formami wsparcia – w tym również z dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych. Nie można jednak przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

Pożyczka podlega umorzeniu, jeżeli mikroprzedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez trzy miesiące od dnia otrzymania wsparcia. Umorzenie następuje automatycznie – bez konieczności składania wniosku. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie sam sprawdzi, czy pożyczkobiorca spełnił warunek do umorzenia. Nie wyśle pisemnej decyzji o umorzeniu, ale będzie się kontaktował w przypadku sytuacji do wyjaśnienia.

Jeżeli mikroprzedsiębiorca nie utrzyma działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia otrzymania pożyczki, tj. zlikwiduje ją lub zawiesi, będzie musiał tę pomoc spłacić wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,05 proc. – w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez urząd.

Mikropożyczkę można łączyć z innymi formami wsparcia – w tym również z dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych. Nie można jednak przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

GUP rekomenduje składanie wniosków w wersji elektronicznej, bo przyspiesza to otrzymanie mikropożyczki i pozwala uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku. Oczywiście można też złożyć wniosek papierowy pocztą lub bezpośrednio w urzędzie. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu. Dla wszystkich zainteresowanych czynna jest także infolinia: 12 68 68 168; 508 695 161; 510 384 976; 691 944 564; 502 762 479.

Pula środków, z których wypłacana jest mikropożyczka, może być dystrybuowana tylko do końca tego roku.

Więcej informacji na stronie internetowej gupkrakow.pl.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności