Koronawirus: Najnowsze dane z Małopolski (06.09.2020)

WSSE w Krakowie poinformowało o kolejnych 257 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 141 kobiet i 116 mężczyzn, w wieku od 1,5 miesiąca do 94 lat, z Krakowa (114 osób), powiatu oświęcimskiego (44), nowotarskiego (34), krakowskiego (21), tarnowskiego (18), nowosądeckiego (11), dąbrowskiego (5), tatrzańskiego (3), Tarnowa (3), powiatu miechowskiego (2), bocheńskiego (1) i myślenickiego (1), którzy w większości przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 5301 ozdrowieńców.

WSSE w Krakowie skorygowała w raporcie liczbę ozdrowieńców.

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 91 osób. To 45 kobiet i 46 mężczyzn, w wieku od 11 do 84 lat, z Krakowa (27 osób), powiatu nowotarskiego (11), krakowskiego (8), myślenickiego (7), tatrzańskiego (7), nowosądeckiego (6), wadowickiego (6), suskiego (5), Tarnowa (3), powiatu tarnowskiego (3), bocheńskiego (2), brzeskiego (1), miechowskiego (1), olkuskiego (1), proszowickiego (1), wielickiego (1) i Nowego Sącza (1). Aktualnie 5 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 8168 osób.

Jednocześnie przekazujemy, że otrzymaliśmy z WSSE w Krakowie informację o nieprawidłowo zaraportowanym przypadku – raport skorygowano. WSSE w Krakowie zaktualizowała również liczbę przypadków w Krakowie i powiecie krakowskim oraz Tarnowie i powiecie tarnowskim.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności