Dobiegł końca przegląd techniczny Ekospalarni

W Ekospalarni dobiegł końca coroczny, obowiązkowy, planowy przegląd techniczny instalacji. Objął wszystkie istotne elementy zakładu, sprawdzone i wymienione zostały części eksploatacyjne oraz szybko zużywające się. Dzięki dokładnemu i sprawnemu przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac instalacja jest gotowa do stabilnej pracy przez kolejne osiem tysięcy godzin.

– Jak co roku przegląd przeprowadzany był etapami, tak by czas, kiedy Ekospalarnia była całkowicie wyłączona z eksploatacji był jak najkrótszy. W pierwszej kolejności wygaszona została linia nr 1: kocioł został dokładnie wyczyszczony, sprawdzono i poddano konserwacji wszystkie elementy rusztu, przegrzewaczy pary, linii oczyszczania spalin z przeglądem i wymianą filtrów workowych, aż do wentylatorów wyciągowych komina. Następnie wyłączyliśmy linię nr 2 i tym samym rozpoczęliśmy całościowy przegląd instalacji. W tej chwili pracują już obie linie produkcyjne – tłumaczy Wojciech Wróbel, zastępca dyrektora Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

– Jak co roku przegląd przeprowadzany był etapami, tak by czas, kiedy Ekospalarnia była całkowicie wyłączona z eksploatacji był jak najkrótszy. W pierwszej kolejności wygaszona została linia nr 1: kocioł został dokładnie wyczyszczony, sprawdzono i poddano konserwacji wszystkie elementy rusztu, przegrzewaczy pary, linii oczyszczania spalin z przeglądem i wymianą filtrów workowych, aż do wentylatorów wyciągowych komina. Następnie wyłączyliśmy linię nr 2 i tym samym rozpoczęliśmy całościowy przegląd instalacji. W tej chwili pracują już obie linie produkcyjne – tłumaczy Wojciech Wróbel, zastępca dyrektora Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności