Bezpłatni asystenci dla seniorów. Nowa usługa miasta!

Powiększa się oferta miejskich programów skierowanych do najstarszych mieszkańców Krakowa. Do końca roku pilotażowo realizowany będzie projekt „Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+”.

Projekt ma na celu poprawę jakości i poziomu życia krakowian w wieku co najmniej 85 lat poprzez zapewnienie im opieki i wsparcia asystentów, odwiedzających swoich podopiecznych w domach i pomagających w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Rolą asystentów będzie też towarzyszenie seniorom w sytuacjach wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania na terenie Krakowa.

Uczestnicy projektu otrzymują możliwość korzystania z bezpłatnych usług asystenckich (limit: dwie wizyty w tygodniu), realizowanych przez siedem dni w tygodniu w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny te mogą być zmienione).

W czym pomogą asystenci? Usługi asystenta w szczególności polegać będą na wsparciu seniorów w takich sytuacjach jak:

  • wyjście, powrót oraz dojazdy w wybrane przez seniora miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ sportowe/ społeczne/ rozrywkowe, spacery;
  • wyjście na zajęcia rehabilitacyjne;
  • zakupy z aktywnym udziałem seniora przy ich realizacji;
  • załatwianie spraw urzędowych;
  • nawiązywanie kontaktu i współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami;
  • korzystanie z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc.).

Osoby, które chcą wziąć udział w programie proszone są o kontakt za pomocą infolinii czynnej pod numerem: 512 914 645 w godzinach 10-14 od poniedziałku do piątku. Liczba uczestników projektu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie „Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+” oraz innych przedsięwzięciach miasta kierowanych do seniorów można znaleźć na stronie: dlaseniora.krakow.pl/.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności