Uczniowie zostaną docenieni finansowo za wynik egzaminu

31 lipca uczniowie z całej Polski poznali wyniki egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie z Krakowa osiągnęli bardzo wysokie wyniki na wszystkich trzech egzaminach. Ich rezultaty są nie tylko najlepsze w całej Małopolsce, ale należą także do jednych z najwyższych wyników w skali całego kraju.

Pomimo nauczania zdalnego, krakowscy ósmoklasiści zostali świetnie przygotowani do egzaminów kończących szkołę podstawową. Potwierdzają to ich wyniki. W Krakowie uczniowie zdający na egzaminie najbardziej popularny język obcy nowożytny – język angielski – zdobyli średnio 71 proc. To aż o 14 proc. więcej niż średnia osiągana w Małopolsce (57 proc.) i o 17 proc. więcej niż średnia w całym kraju (54 proc.).

Podobnie jest w przypadku egzaminu z języka polskiego – krakowscy uczniowie zdali go na 68 proc. (przy średniej wojewódzkiej 62 proc. i ogólnopolskiej – 59 proc.).

Bardzo wysokie wyniki ósmoklasiści z Krakowa osiągnęli też na uznawanym za najtrudniejszy egzaminie, czyli egzaminie z matematyki – w Krakowie średni wynik wyniósł 61 proc. (w porównaniu do 51 proc. w Małopolsce i 46 proc. w całej Polsce).

– Wysokie wyniki egzaminów krakowskich ósmoklasistów są niewątpliwie efektem ciężkiej pracy uczniów, ale także zaangażowania ich rodziców oraz ciągłego podnoszenia kompetencji nauczycieli. Już teraz w budżecie Krakowa opiewającym na ponad 6 mld zł edukacja to największa pozycja po stronie wydatków, a przeznaczamy na ten cel rocznie ponad 1,5 mld zł. Środki te są przeznaczane między innymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli, którzy dzięki temu podnoszą swoje kompetencje w pracy z uczniami. W tegorocznym budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano ponad 5 mln zł – mówi Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji.

– Doceniamy finansowo również uczniów, którzy osiągają świetne rezultaty w nauce, przyznając nagrody i stypendia w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Mogą one trafić między innymi do uczniów zdających egzaminy ósmoklasisty z najwyższym możliwym do osiągnięcia rezultatem, czyli 100%. W tym roku już po raz drugi będzie przyznawana nagroda „Ósmoklasista 100%” dla najlepszych krakowskich ósmoklasistów – dodaje Ewa Całus i zachęca uczniów do aplikowania o te nagrody.

Więcej na temat Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów można znaleźć tutaj

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności