Teren wokół Stadionu Miejskiego im. H. Reymana – konsultacje społeczne

Do 25 września można zgłaszać uwagi dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu wokół Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Ze względu na duże znaczenie tego terenu dla rozwoju miasta, opracowanie koncepcji poprzedziły dokładne analizy i rozmowy z przedstawicielami Wisły Kraków SA, Rady Miasta Krakowa, Dzielnicy V Krowodrza i Stowarzyszenia SOCIOS Wisła Kraków. 

Przedmiotem konsultacji jest opracowanie autorstwa firmy Archetus Sp. z o.o. pod nazwą „Koncepcja kierunkowa zagospodarowania terenu wokół Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie.” Jest ono konsekwencją przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości wykorzystania i zagospodarowania tego obszaru.

Uwagi dotyczące proponowanej koncepcji można kierować na adres e-mail: konsultacje@zis.krakow.pl do 25 września.

Najważniejsze elementy koncepcji

Od strony ul. Reymonta zaplanowano wybudowanie 2 budynków o lekkiej konstrukcji. Pierwszy z przeznaczeniem na parking o pojemności 400 miejsc. Drugi pełnić będzie m. in. funkcję muzeum Wisły Kraków, ze 100 miejscami parkingowymi. Wokół budynków nie zabraknie terenów zielonych. Koncepcja przewiduje ponadto wygospodarowanie przestrzeni na pomnik legendy Wisły Kraków – Henryka Reymana oraz Aleję Gwiazd, co było jednym z głównych postulatów zgłoszonych przez Stowarzyszenie SOCIOS Wisła Kraków.

Po stronie południowej powstanie boisko wielofunkcyjne z zapleczem socjalnym oraz szatniami. Te zostaną umieszczone w budynku, który będzie stanowił jednocześnie parking dla 500 samochodów oraz autokarów. Wszystkie parkingi poza dniami meczowymi, kiedy będą służyć kibicom Białej Gwiazdy, będą dostępne dla mieszkańców Krakowa oraz turystów.

Kolejnym istotnym elementem opracowania jest otwarcie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na przylegający do obiektu park im. dr. Henryka Jordana, co pozwoliłoby nie tylko na stworzenie dodatkowych dróg ewakuacji, ale także umożliwiłoby połączenie nowo powstałego terenu rekreacyjnego z istniejącym już miejscem spotkań mieszkańców miasta.

Kwestie formalno-prawne

Wypracowana koncepcja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Należy pamiętać, że dokument określa m.in. minimalną liczbę miejsc parkingowych w okolicy obiektu (tj.1200).

Kolejnym istotnym elementem, z punktu widzenia funkcjonalności stadionu podczas meczów Wisły Kraków, jest wyodrębnienie w projekcie trzech niezależnych parkingów. Rozwiązanie to pozwoli na rozładowanie ruchu w okolicach obiektu, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i usprawni dotarcie na mecz oraz powrót do domu uczestników wydarzeń, odbywających się na Stadionie Miejskim.

Konsultacje są prowadzone przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/941/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. Przedmiotem konsultacji jest zagospodarowanie, modernizacja i wykorzystanie obszaru wokół Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie, położonego w rejonie ul. Reymonta i al. 3 Maja.

Fot. ZIS
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności