Szpital Uniwersytecki: Schemat postępowania dla pacjentów po wykonaniu badania w kierunku SARS-CoV-2

Szpital Uniwersytecki w Krakowie prosi pacjentów o zapoznanie się ze schematem postępowania po wykonaniu badania w kierunku SARS-CoV-2

1) Pacjenci, którzy przeprowadzili badanie w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w ramach SOR lub SOR Zakaźnego:

Istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia i pobrania wyniku na platformie: https://wyniki.su.krakow.pl
(
konieczne wcześniejsze podanie adresu mailowego podczas rejestracji. Każda z osób badanych podaje swój indywidualny adres mailowy – nie ma możliwości podania jednego adresu dla kilku osób, nawet z rodziny)

Wynik dodatni: kontakt ze strony lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego, który udziela informacji na temat dalszego postępowania (czas oczekiwania na kontakt może wynosić ok. 2-3 dni od dnia pobrania). Podczas rozmowy prosimy zgłosić ewentualną konieczność wystawienia L4.

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia – związanego z zakażeniem SARS-CoV-2 – Pacjenci pozostający w izolacji domowej mogą uzyskać informację pod numerami telefonu: 693-970-405 oraz 693-190-302, które czynne są dni powszednie w godzinach 08:00-15:00.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia (np. duszność, wysoka utrzymująca się gorączka) prosimy o pilny kontakt z pogotowiem ratunkowym pod nr telefonu 999 lub 112, koniecznie informując o rozpoznaniu COVID-19 i fakcie pozostawania w izolacji domowej.

Wynik ujemny: prosimy postępować zgodnie z zaleceniami z Karty Informacyjnej SOR. Istnieje możliwość sprawdzenia i pobrania wyniku z platformy: https://wyniki.su.krakow.pl lub kontakt z infolinią szpitala

2) Pacjenci, którzy wykonywali badanie komercyjne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie:

Istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia i pobrania wyniku na platformie: https://wyniki.su.krakow.pl (konieczne wcześniejsze podanie adresu mailowego podczas rejestracji. Każda z osób badanych podaje swój indywidualny adres mailowy – nie ma możliwości podania jednego adresu dla kilku osób, nawet z rodziny)
Informację o dalszym postępowaniu oraz ewentualnej izolacji domowej pacjent uzyskuje z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

3) Pacjenci, którym wykonano testy na zlecenie kontrahentów zewnętrznych, przesłane następnie do laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Informację o dalszym postępowaniu oraz ewentualnej izolacji domowej pacjent uzyskuje od zleceniodawcy badania (najczęściej są to stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe dla danego miejsca zamieszkania)

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności