„Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” – ruszył nabór wniosków o grant!

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny, o wartości 55 mln zł, przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego to szeroki wachlarz oferowanego wsparcia, złożony z modułów obejmujących obszary szczególnie ważne w działalności placówek wspomagających lub zabezpieczających osoby najbardziej potrzebujące.

21 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków o grant w ramach projektu pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami koronawirusa.

Bezpieczeństwo i zdrowie Małopolan jest dla nas najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę z tego, że szczególną troską należy otoczyć mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej – grupy wyjątkowo dotkniętej sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Zamknięte środowisko, w którym żyją i pracują sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się kolejnych przypadków zakażeń. Takich sytuacji musimy unikać i szczególnie im przeciwdziałać – wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

W ramach zadania rozdysponowane zostanie niemal 8 mln zł w formie grantów dla JST, które zostaną przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej lub miejsc czasowego pobytu tych osób poza placówką. Środki będzie można przeznaczyć również na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców i personelu placówek z otoczeniem,
w szczególności z rodziną.

Samorząd województwa podejmuje ciągłe starania, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń oraz przeciwdziałać skutkom pandemii. W tym celu uruchomiono IV moduł w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”, w ramach którego będziemy wspierać jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu miejsc, w których mieszkańcy małopolskich placówek całodobowych znajdą schronienie w sytuacji zagrożenia – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

O grant mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz miasta na prawach powiatu. W ramach oferowanego wsparcia nie  jest wymagany wkład własny. Nabór trwa od 21.08.2020 do 09.09.2020 roku. Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o granty znajdą Państwo na stronie internetowej www.rops.krakow.pl,
w zakładce „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – Moduł 4”.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności