Ruszył nabór ofert na programy zdrowotne

Konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w ramach zadań dzielnic z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej ogłosił prezydent miasta Krakowa. Termin składania ofert upływa w środę, 12 sierpnia o godz. 15.00.

Programy polityki zdrowotnej będące przedmiotem konkursu ofert to m.in.:

  • program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych,
  • program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy
  • program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia,
  • program profilaktyki wad postawy,
  • program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem.

Na realizację programów profilaktycznych w dzielnicach zostanie przeznaczonych niemal 130 tys. złotych, wszystkie programy będą zrealizowane w terminie do 30 listopada 2020 r.

Termin składania ofert upływa w środę, 12 sierpnia o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pokój 17, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, numeru lub nazwy programu polityki zdrowotnej oraz numeru dzielnicy, której dotyczy oferta.

Więcej szczegółów: bip.krakow.pl

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności