Ruszają pierwsze prace związane z przebudową układu drogowego

W ramach inwestycji niedrogowej, deweloper przebuduje odcinek ul. Radzikowskiego, od Lentza do Weissa. Pracami objęta zostanie również tarcza skrzyżowania ulic Radzikowskiego i Weissa. Jezdnia Radzikowskiego zostanie poszerzona – powstanie lewoskręt, przebudowane zostaną chodniki, zatoka autobusowa, zjazdy oraz przejścia dla pieszych.

Pierwsze prace wystartują w poniedziałek, 10 sierpnia br., będą związane z przebudową sieci gazowej oraz kanalizacji deszczowej. Tydzień później, 17 sierpnia br. – roboty zostaną przeniesione na jezdnię, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Na przebudowywanym fragmencie ul. Radzikowskiego (od Lentza do Weissa) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zamknięty zostanie jeden pas ruchu (jezdnia północna). Nie będzie można skręcić w prawo w ul. Weissa oraz w ul. Lentza. Wyloty tych ulic w stronę Radzikowskiego zostaną zamknięte. Dla pojazdów zostaną wyznaczone objazdy, ulicami: Czerwieńskiego, Jaremy, Weissa, Różyckiego, Makowskiego i Stachiewicza (ewentualnie przez Łokietka i Wybickiego) lub przez Weissa do Chełmońskiego i Stachiewicza. Ruch rowerowy w kierunku ul. Rydla zostanie poprowadzony jezdnią w ruchu ogólnym, a w przeciwną stronę ciągiem pieszo-rowerowym po południowej stronie ul. Radzikowskiego.

Prace w ramach tego etapu zakończą się w połowie września br. W dalszym etapie roboty zostaną przeniesione na jezdnię południową ul. Radzikowskiego (

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności