Radni będą obradować. W porządku obrad znajduje się 57 punktów

W środę 26 sierpnia o godz. 10:00  w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 44. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znajduje się 57 punktów.

Radni procedować będą pięć projektów uchwał kierunkowych do Prezydenta w sprawie: budowy chodników na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (projekt uchwały); prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie (projekt uchwały); utworzenia użytku ekologicznego „Słona Woda” (projekt uchwały); wprowadzenia opomiarowania i opłat za odwodnienia budowlane (projekt uchwały) oraz  kontroli przypadków posiadania samoistnego bez tytułu prawnego działek położonych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (projekt uchwały Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec). W porządku obrad znalazł się też projekt uchwały autorstwa Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca w sprawie nadania nazwy skwerowi. Imię prof. Zbigniewa Brzezińskiego nosić będzie obszar położony w Dzielnicy I Stare Miasto, w pasie drogowym ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – między al. Adama Mickiewicza a ul. Retoryka. Z wnioskiem o nadanie imienia skwerowi wystąpił Bogdan Klich, senator RP.

Radni zajmą się też w trybie jednoczytaniowym trzema projektami rezolucji. Pierwszy z nich dotyczy środków finansowych na budowę przystanków obsługujących Szybką Kolej Aglomeracyjną w Krakowie (projekt rezolucji). Drugi projekt rezolucji, które referował będzie Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący RMK – dotyczy zmiany systemu finansowania zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast ostatni z projektów rezolucji dotyczy niewypowiadania ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Radni zapoznają się też z informacją Prezydenta Miasta Krakowa na temat budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Krakowie, odbędzie się też dyskusja w tej sprawie.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności