Prokocim: Jest zgoda na przebudowanie drogi

Zostało wydane pozwolenie na przebudowę ulicy Kostaneckiego. To pierwszy z etapów rozbudowy układu komunikacyjnego w Prokocimiu, który ma ułatwić dojazd m.in. do Szpitala Uniwersyteckiego. Jeszcze w sierpniu Zarząd Inwestycji Miejskich chce rozpisać przetarg na realizację tego zadania.

Przypomnijmy: projektowanie docelowego układu drogowego w rejonie nowego Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Prokocimiu rozpoczęło się przed rokiem. Za przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgód administracyjnych na realizację odpowiada firma ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o. Przedsięwzięcie składa się z trzech zasadniczych elementów: pierwszy to przebudowa ul. Kostaneckiego, drugi – rozbudowa ul. Jakubowskiego, a trzeci – to budowa nowej drogi łączącej ul. Kosocicką z ul. Jakubowskiego.

– Po trwającym ponad pół roku postępowaniu została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowę ul. Kostaneckiego. Obecnie kompletujemy dokumenty potrzebne do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Przetarg zamierzamy ogłosić jeszcze w tym miesiącu – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

Ten etap przewiduje przebudowę ulicy Kostaneckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielicką do skrzyżowania z ul. Medyczną. Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie ulicy celem wydzielenia środkowego pasa ruchu przeznaczonego dla karetek pogotowia i komunikacji miejskiej, a także przebudowę chodników po obu stronach ulicy, a po stronie zachodniej budowę ścieżki rowerowej.

Równolegle prowadzone jest postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID dla II etapu zadania, czyli rozbudowy ul. Jakubowskiego. – Projektant na bieżąco uzupełnia dokumentację. Liczymy, że w najbliższych miesiącach także w przypadku tego etapu będziemy mieli zgodę na realizację – mówi dyrektor Szewczyk. Zaraz potem ogłoszony będzie przetarg na roboty budowlane. Zakres prac zakłada rozbudowę ulicy Jakubowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kostaneckiego. W ramach tego etapu inwestycji powstaną trzy skrzyżowania w postaci rond, wybudowane będą chodniki po obu stronach ulicy, uporządkowana zostanie kwestia parkowania, przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Wielicką, w tym wydzielony zostanie lewoskręt w kierunku centrum. Dodatkowo przebudowana i powiększona będzie pętla autobusowa, co pozwoli na przyjęcie większej liczby kursów.

Ostatni, III etap zadania to zapewnienie dojazdu w rejon szpitala od strony południowej. Planowana jest budowa drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką. – Aktualnie trwają prace nad dokumentacją projektową, która jest uzgadniania przez poszczególne jednostki miejskie oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu. Zakładamy, że jeszcze w tym roku ruszy postępowanie o wydanie decyzji ZRID – zapowiada dyrektor ZIM w Krakowie. W ramach tego etapu planuje się budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką o długości około 600 m, budowę chodnika po stronie wschodniej drogi oddzielonego od jezdni pasem zieleni, chodnika po stronie zachodniej na odcinku od ul. Rydygiera do ul. Kosocickiej, a także dwóch rond na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera oraz ul. Kosocicką.

Łącznie na rozbudowę dróg w rejonie szpitala w Prokocimiu w budżecie miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano około 45 mln zł.

Dodajmy, że aby usprawnić dojazd do terenów Szpitala Uniwersyteckiego, Zarząd Inwestycji Miejskich planuje też korektę skrzyżowania ulic Wielicka – Kostaneckiego. Chodzi o modernizację pasa do skrętu w prawo, który obecnie jest zbyt wąski. Aby jednak można było zrealizować ten zakres prac, konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na realizację. Niedawno ogłoszono zamówienie publiczne na przygotowanie tego zadania.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności