Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli (w ilości 2 jtk./100 ml wody; wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml ) dostarczanej z wodociągu publicznego Młodziejowice w gminie Michałowice, powiat krakowski, zaopatrującego w wodę konsumentów miejscowości: Młodziejowice oraz Michałowice ulice: Dąbrowskich, Sąsiedzka, Nad Dłubnią, Koźlica, Parkowa, Podedworze wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków, niemowląt, dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności