Obowiązki zarządców targowiskami w związku z koronawirusem

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina o obowiązkach dla zarządzających targowiskami. Urząd podkreśla, że na terenie całego kraju nadal obowiązuje stan epidemii.

Obowiązują w związku z tym ograniczenia, nakazy i zakazy. Część z nich odnosi się wprost do targowisk czy też placówek handlowych. Są nimi:

  • wszystkie sklepy, stoiska i stragany na targowiskach,
  • obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2.

Poniżej najważniejsze ograniczenia i nakazy wprowadzone ze względów  bezpieczeństwa:

  1. zarządzający targowiskami, placówkami handlowymi oraz obiektami handlowymi lub usługowymi o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 są obowiązani (aż do odwołania) zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
  2. obowiązek noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk mają (do odwołania) osoby przebywające w tych miejscach;
  3. również do odwołania placówki handlowe oraz obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi;
  4. do odwołania w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Podstawę prawną nadal obowiązujących ograniczeń stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów 19 czerwca b.r. w sprawie ustanowienia określonych  ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności