Niespodzianka podczas wyładunku naczepy tira na terenie jednej z krakowskich firm

W minionym tygodniu służba dyżurna Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach została poinformowana przez dyżurnego policji w Krakowie, iż w trakcie rozładunku naczepy ciągnika siodłowego marki VOLVO na terenie jednej z krakowskich firm, ujawniono nielegalnego imigranta.

Funkcjonariusze Straży Granicznej natychmiast udali się na miejsce zdarzenia. Okazało się, że cudzoziemiec w związku z złym stanem fizycznym (odwodnienie) został pod eskortą Policji zabrany przez karetkę pogotowia do jednego z krakowskich szpitali.

Kierowca ciężarówki – 34-letni obywatel Ukrainy – poinformował, iż mężczyzna prawdopodobnie dostał się do naczepy pomiędzy odprawą celną, a oczekiwaniem na zaplombowanie naczepy na terytorium Turcji. Pojazd przyjechał z załadunkiem grzejników i poruszał się trasą: Turcja – Bułgaria – Rumunia – Węgry – Słowacja – Polska.

Patrol SG udał się do szpitala, gdzie znajdował się cudzoziemiec. W  związku z poprawą stanu zdrowia, po  przeprowadzeniu stosownych badań, wykluczających zarażenie patogenem SARS-CoV-2, mężczyzna został wypisany ze szpitala.

Wobec imigranta wszczęto kontrolę legalności pobytu na terytorium Polski.  Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, potwierdzających tożsamość oraz obywatelstwo. Zadeklarował, iż jest 23-letnim obywatelem Iranu i chciał dostać się do Niemiec, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdyż tam ma rodzinę. W związku z tym, iż cudzoziemiec przebywał na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim oraz przekroczył granicę wbrew przepisom prawa, został zatrzymany.

Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania zobowiązania cudzoziemcowi do powrotu. Obywatelowi Iranu zostały przedstawione zarzuty z art. 264 par. 2 kk tj. „kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu (…), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” . Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy II Wydział Karny wydał postanowienie o umieszczeniu  cudzoziemca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w krośnie Odrzańskim na okres do 3 miesięcy.

Fot. PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności