Niektóre szkoły wystąpiły do Urzędu Miasta Krakowa o zgodę na nauczanie w trybie hybrydowym

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej rok szkolny rozpocznie się 1 września. Zajęcia odbywać się będą co do zasady stacjonarnie. Kilka szkół w Krakowie, szczególnie tych większych, wystąpiło jednak do Urzędu Miasta Krakowa o zgodę na nauczanie w trybie hybrydowym – informuje UMK.

W roku szkolnym 2020/21 nauka może odbywać się w trzech trybach: stacjonarnym, hybrydowym i w pełni zdalnie. W przypadku podjęcia przez dyrektorów decyzji o hybrydowym trybie nauczania, wskazanym byłoby jednak, aby uczniowie z klas 1, 2, 3 oraz 8 w szkołach podstawowych oraz klas 1 i 4 w szkołach ponadpodstawowych mogli pracować stacjonarnie, natomiast pozostałe klasy – zdalnie. Miasto wydaje zgody na taki tryb nauczania, jednak warunkiem jest wcześniejsza pozytywna opinia Sanepidu. – Prosiłam Sanepid, by dawał zielone światło szkołom dla takiego trybu nauczania. Wniosków o nauczanie hybrydowe wpłynęło tylko kilka i dotyczą one dużych szkół i pierwszych dwóch tygodni nauki – tłumaczy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Anna Korfel-Jasińska.

Przygotowanie do nowego roku szkolnego

Maseczki i inne środki ochrony osobistej są kupowane przez dyrektorów szkół ze środków miejskich, a także dostarczane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, trwa właśnie ich odbiór przez szkoły.

Szkoły mają obowiązek wyznaczyć na swoim terenie izolatki, w których na przyjazd rodziców oczekiwać będą mogły dzieci z objawami choroby. Okazuje się, że dla wielu placówek jest to duży problem. – Dzwonią do mnie dyrektorzy szkół, dla których wyznaczenie takiego pomieszczenia jest wyzwaniem. Gdybym to ja miała podjąć decyzję, to na izolatorium przeznaczyłabym gabinet pedagoga lub logopedy – sugeruje Anna Korfel-Jasińska.

Dla wszystkich szkół i placówek Sanepid wyznaczył odrębny numer telefonu, pod którym dyrektorzy mogą zasięgnąć informacji w zakresie wirusa SARS-CoV-2.

Czy szkoły są gotowe na naukę zdalną?

Miasto nawiązało współpracę z firmą Microsoft, by ujednolicić system nauczania zdalnego.– Największym problemem nie są umiejętności cyfrowe, te można łatwo nadrobić. Trudniej jest pokonać problem mentalny, czyli przejście z nauczania w klasie do nauki przez Internet – tłumaczy Ewa Całus, dyrektor Wydziału Edukacji. Dlatego przez całą jesień odbywać się będą szkolenia dla nauczycieli.

Szczepienia na grypę

– Grypa daje takie same objawy jak koronawirus. Pracownik chory na grypę może sparaliżować pracę placówki. Dlatego chcemy zaoferować darmowe, dobrowolne szczepienia dla pracowników szkół, by zmniejszyć ryzyko zachorowań na grypę – tłumaczył radny Łukasz Wantuch, pomysłodawca projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zapewnienia darmowych szczepień na grypę dla nauczycieli. Radni podjęli decyzję, by ten projekt uchwały został przedstawiony na sesji jako projekt Komisji Edukacji.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności