Miasto Kraków nie wycofa się z finansowania zajęć dodatkowych dla przedszkolaków

Miasto Kraków nie wycofa się z finansowania zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia przedszkolaków. Uruchomione zostaną środki finansowe, które pozwolą dyrektorom samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne, organizować tego typu zajęcia także w roku szkolnym 2020/2021.

Rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec, język angielski – to najbardziej popularne zajęcia dodatkowe w ofercie edukacyjnej krakowskich przedszkoli samorządowych. Niektóre placówki organizują też judo, szachy czy naukę bezpiecznego upadania. Wachlarz oraz formę zajęć (stacjonarne czy wyjścia do teatru, kina, na wycieczkę) dyrektorzy poszczególnych przedszkoli ustalają z rodzicami.

Tak będzie również w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021, z tym że przy wyborze formy i sposobu realizacji zajęć dodatkowych brana będzie pod uwagę nie tylko specyfika pracy danego przedszkola, ale również aktualna sytuacja epidemiczna i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Pula środków finansowych na zajęcia dodatkowe będzie naliczana według algorytmu, w którym miesięczna stawka na jedno dziecko wynosi 15 zł.

Warto dodać, że wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Miejskiej Kraków tylko w 15% finansowane jest z subwencji oświatowej i z dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Reszta, czyli 85%, pochodzi z dochodów własnych miasta.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności