Krakowskie lotnisko: 7 mężczyzn odbyło podróż z „przygodami”

W tym tygodniu na lotnisku w podkrakowskich Balicach, wśród podróżujących znalazło się 7 pasażerów, którzy w przeszłości weszli w konflikt z prawem, a ich „wyczyny” znalazły odzwierciedlenie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP). Na tej podstawie funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie – Balicach ujawnili i zatrzymali 6 Polaków i 1 obywatela Ukrainy.

Dane cudzoziemca widniały w bazie Straży Granicznej, gdyż został skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce za przestępstwo skarbowe. Dodatkowo, obywatel Ukrainy poszukiwany był listem gończym przez Sąd Rejonowy. Wobec mężczyzny wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz strefy Schengen przez okres 3 lat.

W grupie poszukiwanych Polaków znaleźli się ojciec z synem, którzy przylecieli z Birmingham i byli poszukiwani przez policję. Zostali zatrzymani, w celu doprowadzenia do odbycia 3 dni zastępczej kary aresztu. Mężczyźni przywłaszczyli sobie cudzą rzecz ruchomą, o wartości poniżej 500 złotych. Sąd zezwolił na odstąpienie od doprowadzenia, w przypadku zapłacenia grzywny w wysokości 300,00 zł.  Ojciec i syn dokonali zapłaty, wobec czego obaj zostali zwolnieni.

Dwóch kolejnych Polaków było poszukiwanych przez policję, z uwagi na konieczność doprowadzenia do aresztów, celem odbycia kar pozbawienia wolności za czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeden z mężczyzn został osadzony w areszcie śledczym, drugiego natomiast przekazano funkcjonariuszom policji.

Kolejni dwaj Polacy poszukiwani byli przez policję z powodu konieczności ustalenia miejsca pobytu dla celów prawnych. Ponadto, jeden z mężczyzn skazany został na karę 39 dni pozbawienia wolności. Sąd zezwolił na odstąpienie od doprowadzenia do aresztu śledczego w przypadku zapłaty grzywny w wysokości 780 zł. W związku z dokonaniem wpłaty, obywatel RP został zwolniony.

Info PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności