Kraków znalazł się w żółtej strefie! Co to oznacza?

Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów, które znajdują się w strefach żółtych oraz czerwonych.

Nasze miasto od najbliższego piątku jest w żółtej strefie!

Obostrzenia obowiązujące w strefie żółtej:

W strefie żółtej na różnego typu imprezach będzie się mogła znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2, a nie, jak do tej pory, na 2,5 m2. Widownie, w tym kinowe, będą mogły być wypełnione tylko w 25 procentach, a w wydarzeniach kulturalnych może uczestniczyć do 100 osób.

Nie zmieniają się zasady funkcjonowania hoteli, gastronomii, aquaparków i basenów. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki czy rekreacyjnych 1 osoba powinna przypadać na 10 m2. Na siłowniach i w klubach fitness znajdować się może nie więcej niż jedna osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi).

Liczba uczestników wesel i innych spotkań została ograniczona do 100 osób. Transport publiczny, handel oraz np. salony fryzjerskie, funkcjonują bez zmian.

Utrzymany jest obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, m.in. w środkach transportu zbiorowego, w obiektach handlowych lub usługowych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej oraz w miejscach ogólnodostępnych, chyba że zachowana będzie odległość 1,5 m. Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje również w trakcie sprawowania kultu religijnego, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzach.

Z zakrywania nosa i ust można być zwolnionym z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej (w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim) oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Obostrzenia obowiązujące w strefie czerwonej:

W „czerwonych” regionach wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień publikacji. W strefie czerwonej obowiązuje zakaz imprez masowych. Liczba uczestników wesel jest ograniczona do 50. W komunikacji miejskiej dostępna jest tylko połowa miejsc siedzących.

Funkcjonowanie kin i innych działalności związanych z projekcją filmów lub nagrań wideo jest dopuszczalne w pomieszczeniach, a także w amfiteatrach czy muszlach koncertowych pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

Obowiązuje zakaz organizacji targów i wydarzeń kulturalnych. Zamknięte są sanatoria, a wydarzenia sportowe mogą się odbywać bez kibiców.

Na siłowniach i w klubach fitness znajdować się może nie więcej niż jedna osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m (z wyłączeniem obsługi).

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności