Koronawirus: Komunikat Urzędu Marszałkowskiego

Wczoraj, tj. 12 sierpnia u jednego z pracowników urzędu marszałkowskiego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym, urząd marszałkowski we współpracy z Małopolską Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie wdrożył procedury na podstawie jasno sprecyzowanych wytycznych i przemodelował system pracy w Kancelarii Zarządu UMWM.

Przypadek koronawirusa stwierdzono u asystenta członka zarządu. Wszystkie osoby, które w ostatnich dniach miały kontakt z zakażonym zostały objęte kwarantanną. Rzecz dotyczy trzech pracowników Biura Prasowego UMWM, dwóch pracowników Departamentu Edukacji UMWM, członka zarządu, kierowcy urzędu oraz jednego z radnych województwa.

Urząd marszałkowski pracuje bez zakłóceń. Przyjęto następujący model pracy – część pracowników Kancelarii Zarządu UMWM pracuje w trybie zdalnym, z podziałem na dwie grupy A i B, tak by w przypadku pracy stacjonarnej nie miały ze sobą styczności.

Wszyscy objęci kwarantanną przebywają w izolacji i czują się dobrze. Osoba zakażona przebywa w izolacji w swoim domu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana we współpracy z WSSE w Krakowie i PSS w Krakowie.

Autor: Biuro Prasowe UMWM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności