Informacja dla pacjentów pozostających w izolacji domowej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że pacjenci pozostający w izolacji domowej, a pozostający pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie mają zapewniony kontakt w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia związanego z zachorowaniem SARS-CoV-2 pod numerami telefonu: 693-970-405 oraz 693-190-302, które pozostają czynne w godzinach 08:00-15:00 w dni powszednie.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia (np. duszności, wysoka utrzymująca się gorączka) prosimy o pilny kontakt z pogotowiem ratunkowym pod nr telefonu 999 lub 112, informując o rozpoznaniu COVID-19 i pozostawaniu w izolacji domowej.

Jednocześnie informujemy, że dla wszystkich pacjentów posiadających taka możliwość,  kontrolne badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2 będą  mogły być wykonywać po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w regionalnych punktach wykonujących wymazy:

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności