Dziś przywrócona zostaje strefa ograniczonego ruchu na Kazimierzu

W związku z wpływającymi do urzędu wnioskami od mieszkańców oraz Rady Dzielnicy I o przywrócenie organizacji ruchu, przeprowadzono analizę zasadności przywrócenia strefy. Analiza ta przede wszystkim wykazała, że samo funkcjonowanie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie rozwiązało problemu nadmiernego ruchu samochodowego. Należy pamiętać, że Kazimierz to miejsce o wzmożonej aktywności pieszych, co również potwierdziła przeprowadzona analiza.

Obecnie przywracana strefa będzie pokrywać się z obszarem, w którym ograniczenia obowiązywały od 2017 roku. Dodatkowo, z uwagi na liczne skargi mieszkańców na zakłócanie porządku i niebezpieczne zachowania niektórych kierowców, na części ulicy Miodowej pilotażowo zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu. Ograniczenie to będzie obowiązywać tylko w weekendy, kiedy przez większość czasu nie funkcjonuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Rozwiązanie to może jednak ulec zmianie, kiedy w te dni zostanie wprowadzona Strefa Płatnego Parkowania.

Nie dotyczy pojazdów:

  • z abonamentem postojowym typu K na sektor A13 oraz z abonamentem postojowym typu E
  • w godzinach 6-11 i 16-20 wyłącznie dla i na czas wykonywania czynności ładunkowych oraz obsługi technicznej
  • z silnikiem elektrycznym bez przyczepy
  • rowerów
  • taksówek
  • służb specjalnych, służb miejskich, oznakowanej pomocy medycznej
  • dojeżdżających na teren posesji, garażu lub wykupionego miejsca zastrzeżonego
  • z pocztą, konwojów pieniężnych do banków strefy
  • z zezwoleniem zarządcy drogi.

Pragniemy zaznaczyć, że obserwowane zmiany w natężeniach ruchu i sytuacji epidemiologicznej mogą spowodować zmianę w funkcjonowaniu Strefy Ograniczonego Ruchu.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności