Dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego

Do 31 sierpnia osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dofinansowania kosztów: zakupu sprzętu elektronicznego, oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zapewnienia opieki dla dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakupu protezy kończyny.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd”, wnioski o dofinansowanie można składać przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia – bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek.

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2020 roku. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2020/2021 – można składać do 10 października 2020 roku („Aktywny samorząd” – Moduł II).

Zachęcamy do skorzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a  także do kontaktu z  bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Najważniejsze informacje można tez uzyskać tutaj

W razie pytań dotyczących platformy internetowej do obsługi wniosków lub programu „Aktywny samorząd” Oddział Małopolski PFRON zaprasza na konsultacje telefoniczne w dniach 12-13 sierpnia w godz. od 9.00 do 14.00. Pytania można również przysyłać na adres: krakow@pfron.org.pl z dopiskiem SOW w tytule.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności