Dodatkowy kontakt z sanepidem w sprawie koronawirusa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie celem usprawnienia komunikacji obywateli z urzędem w sprawach dot. epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 przedstawia poniżej dodatkowe dane kontaktowe.

1. Numer telefonu do kontaktu dla osób, które uzyskały dodatni wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2: 538 418 288 Adres e-mail: plus@pssekrakow.pl

2. „Wnioski o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny” oraz „Wnioski o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP od dnia 27 marca 2020 r.” składane m.in. celem przedłożenia u pracodawcy/w ZUS, należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: kwarantanna@pssekrakow.pl – zaświadczenia będą wydawane do 3 dni od wpłynięcia wniosku.

3. Zgłoszenie uzyskania ujemnego wyniku wymazu w kierunku SARS-CoV-2 przez osoby, które takowy wynik uzyskały, celem zwolnienia z kwarantanny: kwarantanna@pssekrakow.pl

4. Zgłoszenie przez pracodawcę listy osób z bliskiego kontaktu z pracownikiem, u którego potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

Lista powinna zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, datę ostatniego kontaktu z osobą zakażoną/chorą

– branża żywieniowo-żywnościowa: hz@pssekrakow.pl
– obiekty służby zdrowia: wirusinfo@pssekrakow.pl
– obiekty użyteczności publicznej: hk@pssekrakow.pl
– pozostałe zakłady pracy: hp@pssekrakow.pl
– placówki oświatowo-wychowawcze: zgloszenie@pssekrakow.pl

E-maile niedotyczące przedmiotowej tematyki nie będą rozpatrywane.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności