Budżet Obywatelski: sprawdź wyniki oceny wniosków!

Znamy wyniki oceny formalno-prawnej tegorocznych wniosków, które wpłynęły do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Poprawnie zweryfikowanych i przyjętych zostało 549 projektów.

Przypomnijmy, w tym roku do BO złożono 988 wniosków – więcej niż przed rokiem, z czego 807 o charakterze dzielnicowym i 181 o charakterze ogólnomiejskim. Negatywną weryfikację otrzymało 263 wniosków. Do 96 wniosków nie dostarczono list poparcia, 60 propozycji zostało wycofanych przez wnioskodawców, 20 projektów zostało połączonych z innymi.

Powodem negatywnej oceny były najczęściej: brak ogólnodostępności, wnioski zgłaszane do realizacji na działkach nie należących do miasta lub brak zgody zarządcy/administratora budynków lub instytucji co do współpracy w trakcie ewentualnej realizacji zadania.

Z wynikami weryfikacji można zapoznać się tutaj. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 14 sierpnia br.

Aby złożyć protest należy:

  • zalogować się na swoje konto w platformie budzet.krakow.pl
  • przejść do zakładki „Twoje projekty”
  • przy wybranym projekcie kliknąć przycisk „Złóż protest”
  • podać uzasadnienie protestu i wysłać formularz

Do 31 sierpnia organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem: wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej), jednostki dokonującej oceny merytoryczno-prawnej wniosku, przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego i ewentualnie przedstawiciela właściwej miejscowo Rady Dzielnicy.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

Przypomnijmy, w tym roku na BO przeznaczona została rekordowa jak do tej pory kwota 32 mln zł, z czego 6,4 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 25,6 mln zł na dzielnicowe. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 10 września br. Samo głosowanie zaplanowano na 26 września – 5 października.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności