Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Weryfikacja ofert

W piątek, 14 sierpnia poznano oferty firm, które zostały wybrane spośród siedmiu do ostatniego etapu postępowania związanego z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic (Krakowski Szybki Tramwaj – etap IV). Propozycje cenowe wpłynęły od wszystkich potencjalnych partnerów komercyjnych, teraz zostaną one poddane weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.

Inwestycja związana z budową nowego odcinka linii tramwajowej w mieście realizowana jest w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Kilka tygodni temu Europejski Bank Inwestycyjny potwierdził gotowość udzielania kredytu firmie realizującej to zadanie. Kwoty, które zostały zaproponowane przez firmy obejmują zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez okres 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.

Oferty wpłynęły od: Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z o.o. – na kwotę 1 866 913 569,20 zł brutto; VARDUN Sp. z o.o. – na kwotę 2 877 211 847,15 zł brutto; konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner) – na kwotę 1 125 398 096,71 zł brutto. – Oferty firm zostaną teraz przez nas sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z harmonogramem mamy na to 70 dni. Będziemy brali pod uwagę zaprezentowane rozwiązania techniczne, ale szczególnie ważny dla nas będzie zaproponowany model finansowy. To pierwszy tego typu projekt realizowany przez Gminę – powiedział Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Zgodnie z harmonogramem, do końca roku możliwe będzie podpisanie umowy z wybraną firmą. Przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności odpowiedzialne będzie za opracowanie projektu oraz pozyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację prac budowlanych (II kwartał 2022 r.), zabezpieczenie finansowania, następnie rozpocznie budowę nowego odcinka linii tramwajowej, która zgodnie z założeniami będzie trwała do 2024 r. (I kwartał). Po zakończeniu prac rozpocznie się okres eksploatacji (utrzymanie przez okres 20 lat – do 2044 r.).

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej. W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy 4,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej od skrzyżowania z ul. J. Meissnera do Mistrzejowic. Ten fragment zostanie wyposażony w 10 par przystanków, zgodnie z prognozami w ciągu godziny z linii skorzysta ok. 3 tys. osób. A tramwaje na tym odcinku będą mogły odjeżdżać z częstotliwością co 1,5 minuty. W okolicy ronda Polsadu pojawi się nowy wielopoziomowy węzeł przesiadkowy.

Projekt został wybrany jako jeden z kilku (z różnych branż) projektów pilotażowych przez rząd. W oparciu o doświadczenia naszego projektu będą powstawały wytyczne dla innych miast odnośnie tego jak pozyskiwać finansowanie w modelu PPP na inwestycje infrastrukturalne. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w następnej perspektywie finansowane przez UE będą wyłącznie projekty transportowe zero i niskoemisyjne.

Inwestycja prowadzona w wariancie PPP wykazuje szereg korzyści w stosunku do tradycyjnego modelu. Korzyści te mają zarówno charakter dający się wyrazić w wartościach pieniężnych (rozłożenie spłaty przez GMK na 20 lat powoli na realizację większej liczby zadań), jak i również charakter jakościowy. Wśród wartości tych należy wymienić: zwiększenie jakości usług publicznych i korzystanie z know-how partnera prywatnego; możliwość sfinansowania szerszego zakresu inwestycji publicznych; ograniczenie kosztów realizacji przedsięwzięcia w związku z działalnością partnera prywatnego, który będzie dążył do optymalizacji kosztów i efektywniejszego nimi zarządzania; motywację do oddania inwestycji w terminie; promocję wizerunku podmiotu publicznego wynikającą z zaangażowania partnera prywatnego w realizację przedsięwzięcia. W tym modelu ryzyko związane z budową i eksploatacją przeniesione jest na partnera prywatnego. Realizacja inwestycji jest szczegółowo kontrolowana przez powołane do tego instytucje na każdym poziomie, szczególnie finansowym.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności