Bardzo ważne! Ograniczone zostanie przyjmowanie zgłoszeń pod numerem alarmowym 986

Bardzo ważne! Ograniczone zostanie przyjmowanie zgłoszeń pod numerem alarmowym 986

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa komendant straży miejskiej podjął decyzję o maksymalnym ograniczeniu przyjmowania i realizacji zgłoszeń interwencyjnych.

reklama

Od poniedziałku 16 marca ograniczone zostanie przyjmowanie zgłoszeń pod numerem alarmowym – 986. Dyżurni będą przekazywać patrolom do realizacji tylko i wyłącznie zgłoszenia priorytetowe dotyczące:
· zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
· naruszania spokoju i porządku publicznego,
· wybryków chuligańskich,
· niszczenia mienia,
· przestępstw,
· naruszania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
· naruszania przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale tylko TYCH BEZPOŚREDNIO ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWU PIESZYCH.

reklama

 Patrole straży miejskiej NIE BĘDĄ KONTROLOWAĆ stref ograniczonego ruchu w mieście, do których wjazd odbywać się może jedynie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, do odwołania.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności