Program odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu przynosi efekty? Policja zrobiła podsumowanie

1 września ubiegłego roku weszło w życie krakowskie porozumienie pomiędzy miastem a przedsiębiorcami w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Liczba sklepów biorących udział w programie wzrosła do 154. Porozumienie ma charakter otwarty i można do niego przystąpić w dowolnej chwili. Co najważniejsze program przynosi oczekiwane skutki…

„Krakowskie porozumienie – dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży”, to podpisana w czerwcu 2019 r. umowa społeczna z udziałem krakowskich przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych. Porozumienie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie detalicznej sprzedaży alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem dobrowolnego ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu. W ramach tego dokumentu przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach od 0.00 do 5.30.

Kupcy zobowiązali się także do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu wizyjnego, wraz z monitoringiem wizyjnym widocznym dla klientów oraz zawarcia umowy z firmą ochroniarską, która zapewni instalację w punkcie sprzedaży alkoholu przycisku antynapadowego oraz możliwości powiadamiania i przywoływania grupy interwencyjnej. Przedsiębiorcy zapewnią także miejsce dla wszystkich oczekujących klientów wewnątrz punktu sprzedaży alkoholu, będą też reagować na wszelkie przejawy chuligaństwa i niewłaściwych zachowań.

Już teraz można stwierdzić, że porozumienie przynosi oczekiwane skutki. Komenda Miejska Policji w Krakowie przeprowadziła analizę interwencji w rejonie placówek, które przystąpiły do porozumienia. Porównano liczbę interwencji w okresie: czerwiec–sierpień i analogicznie wrzesień–listopad, czyli trzy miesiące przed wejściem w życie umowy społecznej i trzy miesiące po jej wejściu w życie. Ogólna liczba podejmowanych przez policję interwencji w rejonie tych placówek spadła o 7 proc.

Jednocześnie można zauważyć, że dobrowolne ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu nie wpłynęło w widoczny negatywny sposób na kondycję finansową przedsiębiorców, co wynika z analizy złożonych oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu, które przedsiębiorcy byli zobowiązani złożyć do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w styczniu br.

Porozumienie obowiązuje przez rok, czyli do 1 września 2020 r. Po tym terminie zostanie przeprowadzona ocena jego skutków a także podjęta decyzja o jego przedłużeniu lub ewentualnym podjęciu innych działań. Do prawidłowej oceny konieczne będą informacje i dane pozyskane z różnych instytucji – przede wszystkim z policji i straży miejskiej, ale także np. z rad dzielnic.

Porozumienie z miastem podpisali m.in.: Lewiatan Małopolska sp. z o.o., Podwawelska Spółdzielnia Spożywców, Kocyk sp. z o.o. sp. kom., Quick Holding sp. z o.o., Shake s.c. Klimczak Agnieszka, Molo Wojciech, Betmag sp. z o.o., Na Zdrówko sp. z o.o. oraz inni przedsiębiorcy (szczegółowa lista znajduje się tutaj). Otrzymali oni tytuł „Odpowiedzialnego sprzedawcy”, którym mogą oznaczyć prowadzone przez siebie punkty sprzedaży alkoholu.

Urząd Miasta Krakowa zachęca kolejnych przedsiębiorców, aby przystępowali do porozumienia. Wszelkich formalności w tym zakresie można dokonać w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK na al. Powstania Warszawskiego 10 (pok. 609, 610), tel.: 12 616 93 10, 12 616 93 22, e-mail: sa.umk@um.krakow.pl

W Biuletynie Informacji Publicznej UMK znajduje się link do dokumentu „Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu”. Prezentowane są tam informacje na temat porozumienia wraz z regulaminem i deklaracją przystąpienia dla zainteresowanych przedsiębiorców, a także dane kontaktowe. Komplet informacji można znaleźć pod adresem bip.krakow.pl.

Info UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności